04.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 04.10.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

02.10.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 02.10.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

28.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 29.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

28.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 28.09.2023г. от 18:30часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

28.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Белово, уведомява, че приемането на документи за промяна в регистрирани кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Белово на 29.10.2023г. се извършва до 17:00 часа на 28.09.2023г.

27.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 27.09.2023г. от 17:20 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

25.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 26.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

24.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 25.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

22.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 22.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

19.09.2023

Заседание на Общинска избирателна комисия - Белово

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 19.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

19.09.2023

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, т.V. 18.1 партиите следва да представят предложенията си за кандидати за общински съветници и кметове на технически носител в ексел формат.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. Образецът може да бъде изтеглен ТУК

18.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 18.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

17.09.2023

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА БЕЛОВО НА 29.10.2023г.

Общинска избирателна комисия Белово, уведомява, че приемането на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Белово на 29.10.2023г., започва в 8,30 часа на 19 септември 2023 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Белово на 29.10.2023г. е 17,00 ч. на  26 септември 2023 г.

Изискуемите за регистрация документи са посочени в раздел V. Документи и срок за регистрация на Решение № 2122 – МИ / 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия.

ВАЖНО: Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Документите ще се приемат в офиса на Общинска избирателна комисия Белово, находящ се на адрес: гр. Белово, п. к. 4470, ул. „Орфей” № 4а в сградата на Община Белово, 4-ри етаж.                      

Приемането на документите се извършва всеки ден от 8,30 до 17,00 ч.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК – гр. Белово дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по късно от крайния срок за регистрация -17.00 часа на 26.09.2023г.

17.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 17.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

16.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 16.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

15.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 15.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

14.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 14.09.2023г. от 17:15 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

13.09.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОВО, УВЕДОМЯВА, ЧЕ:

Приемането на документи в ОИК Белово за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Белово, започва от 9,00 ч. на 14 септември (четвъртък) 2023 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Белово е 17,00 ч. на 18 септември(понеделник) 2023 г..

Документите ще се приемат в сградата на Община Белово – етаж четвърти, стая № 4, с административен адрес: гр. Белово, ул. „Орфей” № 4а.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

12.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 13.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

08.09.2023

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 09.09.2023г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

 

Мария Тодорова - Митова,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

още съобщения

Календар

Решения

  • № 94-МИ / 04.10.2023

    относно: Одобряване на тираж на бюлетините при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Белово.

  • № 93-МИ / 04.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители от ОИК-Белово, които да приемат хартиените бюлетини в изборите общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. от Печатницата на БНБ -„ДЕМАКС” АД и подпишат приемо-предавателния протокол.

  • № 92 - МИ / 02.10.2023

    относно: Одобряване на графични файлове на бюлетини за всички видове избор, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Белово.

всички решения