13.12.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 16.12.2022г. от 18:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белов

16.09.2022

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 19.09.2022г. от 18:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

16.12.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 18.12.2020г. от 13:30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

06.03.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 06.03.2020г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

04.03.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 05.03.2020г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

12.02.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 13.02.2020г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

23.01.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 24.01.2020г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

06.01.2020

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 07.01.2020г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

26.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 26.11.2019 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

06.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 06.11.2019 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

02.11.2019

Съобщение

В изпълнение на Решение № 993- МИ от 07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с писмо с изх. № МИ-15-1368/01.11.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Белово публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за обшински съветници и за кметове на 03.11.2019 г.

 

24.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 24.10.2019 г. от 17:00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

21.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 22.10.2019 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

18.10.2019

Съобщение

Общинска изибирателна комисия Белово напомня, че крайният срок за подаване на заявления от граждани, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия е 21.10.2019г. включително. Заявления се подават на място в общинска администрация - Белово, гр. Белово, ул. "Орфей" № 4А, или изпратени по пощата и факс. Към тях се прилагат копия от документи на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска експертиза за здравословното състояние.

Филип Филипов

Председател на Общинска избирателна комисия Белово

18.10.2019

Съобщение

На вниманието на членове на секционни изибирателни комисии на територията на община Белово:

Съгласно указания дадени от Централна избирателна комисия с писмо вх. № 81-МИ/17.10.2019г., в случай, че в изборния ден, кутията, предназначена за отрязъци от бюлетините бъде запълнена и общинската администрация не разполага с допълнителни кутии, секционната избирателна комисия трябва да временно да преустанови гласуването, да опакова отрязъците по реда на Решение 1129-МИ от 18.09.2019г. на ЦИК, като за тези действия следва да се състави протокол, подписан от членовете на СИК. След това гласуването продължава в тази кутия.

Филип Филипов

Председател на Общинска избирателна комисия Белово

18.10.2019

Съобщение

На вниманието на председателите на секционните избирателни комисии на територията на община Белово:

Общинска избирателна комисия Белово уведомява, председателите на секционни избирателни комисии на територията на община Белово, че образци на бланки за удостоверения, които ще се издават от органите на МВР на граждани загубили документите си за самоличност в деня за гласуване на 27.10.2019г. могат да бъдат получени по всяко време от заседателната зала на Общинска избирателна комисия Белово, находяща се в сградата на община Белово, гр. Белово, ул. "Орфей" № 4А, ет. 3.

Филип Филипов

Председател на Общинска зибирателна комисия Белово

 

17.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 18.10.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

15.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 15.10.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Филип Филипов,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

12.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от Изборния кодекс, по искане на една трета от членовете на ОИК и във връзка с Решение № 848 - МИ от 28.08.2019 г.  се свиква заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 12.10.2019 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

07.10.2019

Съобщение

В изпълнение на Решение № 993- МИ от 07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с писмо с изх. № МИ-15-697/05.10.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Белово публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за обшински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

https://cik.is-bg.net/upload/112739/Scan.pdf

05.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Белово уведомява регистриралите кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. партии, коалиции и инициативни комитети, че регистрацията на застъпници и предаване на списък на представители се извършва по реда на Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централна избирателна комисия всеки календарен ден между 09.00 часа и 17.00 часа до 26.10.2019 г.

23.09.2019

Съобщение

Провеждането на жребия за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Белово ще се проведе на 25 септември 2019 г. от 17,00 ч. в заседателна зала на ОИК Белово, сграда на Община Белово, ул. „Орфей“ 4а, ет.3.

19.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Общинска избирателна комисия Белово приканва заинтересованите лица таблицата да бъде представяна и за кандидатите за кметове на кметства, като се прилага отделен файл.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

https://cik.is-bg.net/upload/102226/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A.xlsx

 

Съгласно Решение № 59-МИ/22.09.2019 г. срокът за регистрация на кандидатски листи изтича на 24.09.2019 г., 17.00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК – гр. Белово дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 дни от съобщаването, но не по късно от крайния срок за регистрация -18.00 часа на 24.09.2019г.

16.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във връзка с Решение № 848 - МИ от 28.08.2019 г.  свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 16.09.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Христо Вълков,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

13.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във връзка с Решение № 848 - МИ от 28.08.2019 г.  свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 13.09.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Христо Вълков,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

12.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във връзка с Решение № 848 - МИ от 28.08.2019 г.  свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 12.09.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Христо Вълков,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

01.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал.1, пр. I от Изборния кодекс във връзка с Решение № 848 - МИ от 28.08.2019 г. и Решение № 932-МИ от 30.08.2019 г. на Централна избирателна комисия свиквам заседание на Общинска избирателна комисия - Белово на 04.09.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска избирателна комисия - Белово, находяща се в сградата на Община Белово.

Христо Вълков,

Председател на Общинска избирателна комисия - Белово

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 205-МИ / 16.12.2022

  относно: Постъпил сигнал от кмета на Община Белово против кмета на село Мененкьово Румен Стойнов Иванов за извършено нарушение на разпоредбите на ЗМСМА.

 • № 204-МИ / 19.09.2022

  относно: Постъпило заявление вх. № 270-МИ/16.09.2022г. от Цветелина Георгиева Спасова за освобождаване от поста на общински съветник.

 • № 203-МИ / 18.12.2020

  относно: Постъпило заявление вх. № 269-МИ/18.11.2020г. от Мая Димитрова Гераксиева за освобождаване от поста на общински съветник.

всички решения